Partner MKBDoorgaan.nl

Gepubliceerd op: 29-08-2017

Door vroegsignalering en het beschikbaar hebben van alle ‘medicijnen’ voorkomen dat bedrijven voortijdig failliet gaan.

----------------------------------------------

Partner van MKBDoorgaan.nl

Onlangs is RAAD bedrijfsoptimalisatie partner geworden van MKBDoorgaan.nl. Een onafhankelijke stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan MKB ondernemers en ZZP’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

De drie pijlers van MKBDoorgaan.nl zijn:

  • Vroegsignalering: om die ondernemers met (dreigende) problemen op tijd te vinden, werkt MKBDoorgaan.nl samen met een groot aantal landelijke partijen zoals banken, de belastingdienst en accountantskantoren.
  • Analyse van de vraag-achter-de-vraag: een onafhankelijke en objectieve ondernemersadviseur benadert het probleem van alle kanten om de essentie van het probleem én de mogelijke oplossing naar boven te krijgen.
  • ‘Warme’ overdracht aan een gespecialiseerde partij: MKBDoorgaan.nl zoekt de best passende toegang naar partijen op alle terreinen die een ondernemer nodig heeft op dat moment: financiering (inclusief groeikapitaal), juridische dienstverlening (inclusief schuldhulpverlening) en bedrijfsadvisering.

MKBDoorgaan.nl biedt als ‘linking pin’ niet alleen een snelle, maar ook de best passende verbinding tussen hulpvraag en praktische ondersteuning.

RAAD bedrijfsoptimalisatie is toegevoegd als tweedelijnspartij van MKBDoorgaan.nl op het gebied van organisatieadvies. We helpen u om uw organisatie te herstructureren. Samen bekijken we hoe we uw mensen slimmer kunnen inzetten en optimaal kunnen benutten. Hoe we efficiëntere en kostenbesparende werkprocessen kunnen realiseren en hoe we faalkosten kunnen elimineren door bijv. uniforme werkdocumenten te implementeren zoals inkoopopdrachten en orderbevestigingen.

Lees meer over het partnerschap en de cijfers van MKBDoorgaan.nl  Partner van MKBDoorgaan.nl

Het doel van MKBDoorgaan.nl is om door middel van vroegsignalering en het beschikbaar hebben van alle ‘medicijnen’ te voorkomen dat bedrijven voortijdig failliet gaan. 

Bent u een ondernemer met groeiambities?

MKBDoorgaan.nl is er ook voor ondernemers die op zoek zijn naar groeifinanciering en daarop vastlopen. 

Bent u een ondernemer met groeiambities en loopt u tegen uw (financiële) grenzen aan? Meld u aan voor een vrijblijvend informerend gesprek en ga naar de website www.mkbdoorgaan.nl.