• darkblurbg

Wordt de juiste hulp wel aangeboden?

In Nederland zouden de kleine ondernemers  niet actief op zoek gaan naar hulp. Maar wordt de juiste hulp wel aangeboden? Het kan moeilijk zijn om hulp te vragen. Soms moet het water tot de lippen staan voordat de kleine MKB ondernemer om hulp vraagt. Al dan niet gedwongen door de bank of een schuldeiser.
Maar het tijdig inschakelen van deskundigheid is cruciaal voor de toekomst van uw bedrijf. Bent u op tijd?

RAAD bedrijfsoptimalisatie is partner van MKBDoorgaan.nl.
Wij helpen u om orde op zaken te stellen, aan te pakken,  en weer een stijgende lijn te creëren.

Meer resultaat door minder kosten

Ook die MKB ondernemer die weliswaar zijn hoofd boven water houdt, heeft wellicht wel behoefte om eens te sparren over doorlooptijden, slim inzetten van personeel en beheersbare werkprocessen.
Prestaties kunnen altijd beter.

Vaak zijn voor deze zaken de accountant en de boekhouder nog steeds het eerste aanspreekpunt. Maar een accountant of boekhouder verstrekt adviezen op een heel ander niveau dan een organisatieadviseur en de tarieven van een accountant zijn ook nog eens veel hoger.

Gecontroleerd uw bedrijf laten groeien of juist krimpen

Als het tijd is om in te grijpen in een benarde situatie, kan RAAD u adviseren. Maar beter kunt u RAAD inschakelen als er (nog) geen dreigende situatie is. Zodat we, samen met u, gecontroleerd uw bedrijf kunnen laten groeien of juist krimpen. Met meer of juist minder mensen.
Een andere grootte van uw bedrijf, vraagt om een andere indeling van uw organisatie. Samen bekijken we wat de beste manier is om uw organisatie te herstructureren, hoe we uw mensen slimmer kunnen inzetten en optimaal kunnen benutten. Hoe we efficiëntere en kostenbesparende werkprocessen kunnen realiseren en hoe we faalkosten kunnen elimineren door bijv. uniforme werkdocumenten te implementeren zoals inkoopopdrachten en orderbevestigingen.

RAAD geeft niet alleen advies

RAAD geeft niet alleen advies, maar begeleidt u ook bij de te nemen stappen. Pas wanneer de herstructurering succesvol is en de vooraf gestelde doelen behaald zijn, is de opdracht voltooid. Ook daarna kunnen wij uw klankbord zijn.

Bent u benieuwd hoe wij uw bedrijf gecontroleerd kunnen laten groeien of juist krimpen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

ja, ik wil een stijgende lijn creëren