• darkblurbg

 

Eet van de boer.nlBuras Groen

Buras PIDMarlet

 Redlove | Merkens Fruit Pelster

  

 

  

“Antonides Infrawerken heeft een grote groei doorgemaakt waardoor het nodig was om meer structuur te creëren binnen ons bedrijf. Marleen heeft onze bedrijfsvoering geoptimaliseerd en verder geautomatiseerd. Ze heeft ons geholpen met het aanbrengen van structuur en beschrijven van de werkprocessen d.m.v. workflows. Voor de taken op kantoor is een duidelijke taakomschrijving gecreëerd middels een taken, - verantwoordelijkheden- en bevoegdheidsmatrix (TVB). Ook heeft zij ons geholpen met ons project-/ financieel systeem (ERP) te verbeteren en te optimaliseren. Verder is er gestart met digitaliseren en automatiseren van de urenregistratie en de buitendienst.

Bedankt Marleen voor je bijdrage binnen ons bedrijf!”

Monique Antonides
Antonides Infrawerken bv | Ambachtsweg 18 | Maarsbergen
www.antonides-infra.nl

 


 “De intensiteit van onze bedrijven neemt jaarlijks toe en de financiële verslaggeving stelt steeds hogere eisen aan de management- en boekhoudprogramma’s. Het programma AgroVision wordt door ons gebruikt. Dit programma biedt ICT oplossingen voor onze agrarische sector. De verslaggeving kent bij ons twee onderdelen, dat van de varkensadministratie en van de fruitteeltadministratie.

Als varkenshouder heb je te voldoen aan vastlegging van een grote hoeveelheid gegevens. Over de wijze waarop wij de diergegevens bij hielden waren wij niet tevreden. Zij gaven ons geen adequaat inzicht, was niet nauwkeurig genoeg en voldeed niet aan de wettelijke voorschriften. Om tot een goede bedrijfsvoering en vastlegging te komen hebben wij de hulp van RAAD ingeroepen.
RAAD bedrijfsoptimalisatie heeft ons geadviseerd bij het implementeren van het managementsysteem Pigmanager van AgroVision. Dit programma voldoet volledig aan de verslaggevingsvoorschriften zoals die o.m. door de Rijksoverheid wordt gesteld. Daarmee hebben wij het verouderde systeem achter ons gelaten.

Ook ondersteunt RAAD ons bij het up-to-date houden van de software voor de fruitteeltbedrijven. In het bijzonder het advies om het facturatieprogramma te gaan gebruiken, heeft ons veel voordeel opgeleverd. Op eenvoudige wijze kunnen wij nu facturen maken en versturen.

De technische begeleiding tot beheersing van de programma’s is deskundig en ter zake. Daarnaast is ook de voorlichting over de wettelijke verplichtingen vaardig.
Door de adviezen van RAAD hebben wij nu een goede administratie dat vastlegt wat er in onze onderneming gebeurt en houden wij overzicht.
Door de vernieuwde vastlegging van de administratieve gegevens sta ik als ondernemer steviger in mijn schoenen. Het persoonlijk contact verloopt goed en er wordt slim meegedacht!”

Anita Merkens
J.C. Merkens en Redlove | Molenspoor 3a | Werkhoven
www.redloveappel.eu

 “Boswijk is een traditioneel en ambachtelijk bouw- en installatiebedrijf waarin passie, plezier en vakmanschap centraal staat. In de afgelopen jaren hebben we grote sprongen voorwaarts gemaakt in nieuwe materialen en producten. Innovatieve bouwmaterialen, domotica en hightech alarminstallaties zijn enkele voorbeelden hiervan. Hierdoor werd het voor ons noodzakelijk om de bestaande procedures weer eens goed tegen het licht te houden. Wij hebben RAAD gevraagd om ons hierbij te helpen.

In een aantal gesprekken vormde Marleen (van RAAD) al snel een goed beeld van ons bedrijf en onze behoeften. In een aantal sessies werkte ze haar ideeën over de nieuwe procedures uit. De tekstuele uitwerkingen werden ondersteund met schema’s en andere visuele verklaringen. Dit zorgde voor makkelijk leesbare en overdraagbare stukken. Dit hielp mij om e.e.a. weer verder te vertalen naar onze organisatie en draagvlak te creëren bij de collega’s. 

Wij hebben de samenwerking met RAAD als zeer positief en plezierig ervaren.”

ing. J. (Jogchem) Bagijn MBA
Boswijk-Bouw B.V. en Boswijk-Elektra B.V. | Velperengh 10 | Doorn
www.boswijk.nl

 

 


“Marleen was binnen Scholle IPN Equipment BV actief als Project Manager en was in deze functie verantwoordelijk voor het implementeren en optimaliseren van bedrijfsprocessen om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren, waaronder:

  • Opzetten bedrijfsbureau, Inkoopproces, Orderproces (van order intake t/m afhandeling)
  • Optimaliseren van de administratieve processen
  • Managen kleine projecten, van order intake t/m afhandeling
  • Mede ontwikkelen, implementeren en optimaliseren van applicaties voor CRM en projectmanagement / planning

Wij hebben Marleen leren kennen als iemand die haar werkzaamheden kwantitatief en kwalitatief naar volle tevredenheid heeft verricht.

We willen Marleen bedanken voor haar bijdrage aan ons bedrijf en wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan.”

de heer G. C.
Scholle IPN | Heieinde 15 | Tilburg
www.scholleipn.com