• darkblurbg

RAAD bedrijfsoptimalisatie is partner van MKBDoorgaan.nl

RAAD bedrijfsoptimalisatie is toegevoegd als tweedelijnspartij van MKBDoorgaan.nl op het gebied van organisatieadvies. We helpen u om uw organisatie te herstructureren. Samen bekijken we hoe we uw mensen slimmer kunnen inzetten en optimaal kunnen benutten. Hoe we efficiëntere en kostenbesparende werkprocessen kunnen realiseren en hoe we faalkosten kunnen elimineren door bijv. uniforme werkdocumenten te implementeren zoals inkoopopdrachten en orderbevestigingen.

Over MKBDoorgaan.nl

MKBDoorgaan.nl is een onafhankelijke stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan MKB ondernemers en ZZP’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

De drie pijlers van MKBDoorgaan.nl zijn:

  • Vroegsignalering: om die ondernemers met (dreigende) problemen op tijd te vinden, werkt MKBDoorgaan.nl samen met een groot aantal landelijke partijen zoals banken, de belastingdienst en accountantskantoren.
  • Analyse van de vraag-achter-de-vraag: een onafhankelijke en objectieve ondernemersadviseur benadert het probleem van alle kanten om de essentie van het probleem én de mogelijke oplossing naar boven te krijgen.
  • ‘Warme’ overdracht aan een gespecialiseerde partij: MKBDoorgaan.nl zoekt de best passende toegang naar partijen op alle terreinen die een ondernemer nodig heeft op dat moment: financiering (inclusief groeikapitaal), juridische dienstverlening (inclusief schuldhulpverlening) en bedrijfsadvisering.


MKBDoorgaan.nl biedt als ‘linking pin’ niet alleen een snelle, maar ook de best passende verbinding tussen hulpvraag en praktische ondersteuning.

Benieuwd naar de cijfers van MKBDoorgaan.nl? Bekijk de factsheet > klik op de afbeelding voor vergroten.


 

Het kan elke ondernemer gebeuren: in financiële problemen komen

Door een veranderende economie en veranderende wet- en regelgeving verstrekken banken minder snel leningen. Een in de kern gezond bedrijf kan daardoor in de problemen komen, met alle (ook personele) gevolgen van dien. 

Het doel van MKBDoorgaan.nl is om door middel van vroegsignalering en het beschikbaar hebben van alle ‘medicijnen’ te voorkomen dat bedrijven voortijdig failliet gaan.

Ondernemers melden zich niet of (te) laat bij instanties omdat zij niet weten waar zij terecht kunnen, niet altijd goed inschatten wat de positie van hun bedrijf is, zich schamen of anderszins emotioneel niet toe zijn aan bijsturen van de onderneming. Daarnaast is de beperkte doelgroep van het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) een knelpunt. Ondernemers met een partner met een inkomen boven bijstandsniveau kunnen geen beroep doen op deze regeling, en bij de bank en andere kredietverstrekkers krijgen ze meestal geen lening. Minstens de helft van die ondernemingen is echter levensvatbaar en kan met een overbruggingskrediet duurzaam voldoende omzet genereren. 

Willen ondernemers ook bij een tijdelijke economische tegenwind hun bedrijf kunnen voortzetten, dan moeten de voorzieningen die ingezet kunnen worden om bedrijfsbeëindigingen te voorkomen of die een succesvolle doorstart mogelijk maken, goed op orde zijn. Daarmee wordt onnodige economische schade voorkomen en kan werkgelegenheid worden veiliggesteld of zelfs uitgebreid. Dat is zeker belangrijk als een bedrijf kwetsbare werknemers heeft, zoals ouderen en laaggeschoolden. 

Bent u een ondernemer met groeiambities?

MKBDoorgaan.nl is er daarom ook voor ondernemers die op zoek zijn naar groeifinanciering en daarop vastlopen.
Bent u een ondernemer met groeiambities, en loopt u tegen uw (financiële) grenzen aan?

Aanmelden MKBDoorgaan.nl

Meld u aan voor een vrijblijvend informerend gesprek en vul het formulier in op de website van MKBDoorgaan.nl.
(bron: MKBDoorgaan.nl)

Stijgende lijn in uw organisatie

Heeft u geen (groei)financiering nodig, maar wilt u wel weten hoe wij u kunnen helpen om weer een stijgende lijn te creëren? Lees dan meer op onze website over reorganisatie advies of neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Neem contact op